Σύγχρονο Κέντρο Υποστήριξης, Εκπαίδευση, Έρευνας και Εποπτείας

Δρ. Αναστασία Β.  Κοτσοπούλου CPsychol AFBPsS

Βιογραφικό σημείωμα


  
Η Δρ. Αναστασία Β. Κοτσοπούλου ιδρύτρια και διευθύντρια του Σύγχρονου Κέντρου Υποστήριξης, Εκπαίδευσης, Έρευνας και Εποπτείας, σπούδασε Ψυχολογία στο Pacific University των Η.Π.Α. συνέχισε τις σπουδές της στο Institute of Education του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, όπου απέκτησε Μaster in Education και διδακτορικό (PhD). Μέρος της εκπαίδευσης της είναι πάνω στην ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία, στην CBT και REBT προσέγγιση καθώς και στην μουσικοθεραπεία.  Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, σε προγράμματα του υπουργείου Παιδείας, στην επιμόρφωση δασκάλων και καθηγητών και υπήρξε για σειρά ετών καθηγήτρια και Υπεύθυνη τμημάτων Ψυχολογίας ιδιωτικών Κολεγίων στην Ελλάδα (Μητροπολιτικό Κολλέγιο, City Unity College, Mediterranean College, New York College, κ.α.).
Είναι Chartered Member και Associate Fellow του British Psychological Society, International Affiliate Member of American Psychological Association, Member of the International Association of Applied Psychology, Member of the International Economics Development Research Center, Member of the Society for Research in Music and Music Education. 
Είναι κάτοχος αδείας ασκήσεων επαγγέλματος στην Ελλάδα, στην Αγγλία και την Αμερική. 

Στο Κέντρο παρέχει υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης, εποπτεύει φοιτητές και νέους επαγγελματίας υγείας και κυρίως πραγματοποιεί έρευνες που παρουσιάζονται στην ερευνητική κοινότητα στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Είναι παντρεμένη και μητέρα τριών παιδιών. 
Δημοσιεύσεις
  
Publications

Kotsopoulou, A., Melis, A. Karasarlidou, C. ,Koutsompou V.I.(2015) E – Therapy: the ethics behind the process nternational Conference on Communication, Management and Information Technology (ICCMIT 2015), Procedia Computer Science, Elsevier.
Kyriakou, T., Charitaki, G. & Kotsopoulou, A. (2015). Multi-Sensory Approach through the Use of ICT for the School Inclusion of a Child with Down Syndrome. International Conference on Communication, Management and Information Technology (ICCMIT 2015), Procedia Computer Science, Elsevier.
Alexopoulou, P. Kotsopoulou, A.. (2015) Multitasking information behavior, information task switching and anxiety: An exploratory study. AIP Conf. Proc. 1644, 44 (2015)
Koutsompou V.I., Kotsopoulou A. (2015) The Concept of Death as Depicted in Fairy Tales.  International Journal of Languages, Literature and Linguistics vol. 1, no. 2, pp. 154-157, 2015.
Kotsopoulou A. Melis A. (2014) Self harm in adolescents: the new mastique for our youth. Life Positive, Issue 41 . http://lifepositive.gr/psixologia/autotravmatismos-nea-mastiga-efibon/
Kotsopoulou A., Koutsompou V.I., (2014). The Grieving Process during the Economic Crisis in Greece, Journal of Economics, Business and Management vol. 2, no. 4, pp. 313-317.
Papanikou, M., Kotsopoulou, A. (2013) Osteoporosis and somatization of anxiety Procedia-Social and Behavioral Sciences 113, 54-61
Papanikou, M. ,Kotsopoulou, A. (2013) Osteoporosis and somatization of anxiety The International Congress on Clinical and Counselling Psychology (Istanbul 2013) e--‐ISSN: 2301--‐2226
M. Papanikou , A. Kotsopoulou – Women with Osteoporosis: The effect of medicine on stigmatization anxiety (BPS Psychology of Women Section, Annual Conference 10 – 12 July 2013)
Kotsopoulou, A Ed. (2012) Grief and loss: a handbook for health professionals (in print)
Hallam, S. Kotsopoulou, A (2012 ) The effects of background music on learning, performance and behaviour http://www.icanteach.co.uk/
Kotsopoulou A (2011) Menopause: even thinking about it I panic, Vichy Guide for Women
Kotsopoulou A. (2011) The effects of background music on learning, performance and behaviour , East of
England Regional Response Fund, Learning and skills improvement Service (2/9/2012)
Kotsopoulou, A., Hallam, S. (2010) The perceived impact of playing music while studying: age and cultural differences. Educational Studies, 1465-3400, Volume 36, Issue 4, Pages 431 – 440.
Kotsopoulou A. (2006) Age differences in the use of music and perceived effects of listening to background music while studying 9th International Conference on Music Perception and Cognition (23 August 2006) Bologna- Italy
Kotsopoulou A. , Hallam S. (2004) Cross cultural differences in listening to music while studying on the 8th  International Conference on Music Perception and Cognition –ICMPC. Northwestern University, Illinois, USA (3-7 August 2004)
Kotsopoulou A. Hallam S.  (2004) Age  differences  in  the  way  students  use  music  while  they  are  studying Society  for  Research  in Psychology of Music and Music Education (April 2004)
Kotsopoulou A. Hallam S. (2001) Αge differences in the ways students use music while they are studying in the Joint conference of the British Psychological Society (6.9.2001)
     Kotsopoulou A. Hallam S.  (1998)               Issues  in  the  measurement  of  the  effects  of  music  on  learning,  behaviour  and  development  in educational contexts, in the Conference of the Society for Research in Psychology of Music and Music Education (April 1998).
Kotsopoulou A. Hallam S.  (1998) An investigation of the ways that students use music to promote studying” in the Conference of the Society for Research in Psychology of Music and Music Education (April 1998)
Kotsopoulou A. Hallam S.  (1997) “A study of the ways that background music is used in studying” British Psychological Society (October 1997)

Presentations in conferences

Kotsopoulou A., Karasarlidou C. (2017) Adolescents and self harm- a hidden behavior. 10th Hellenic Pedopsychiatric conference, Athens  (29 September- 1 October 2017)
Kotsopoulou A. Karasarlidou C. (2017) Self harm in adolescents in realtion to parental relationships and self esteem. 16th Hellenic Conference in psychological science research. Thessalononiki (10-14 May 2017)
Kotsopoulou A.,  Melis, A.  Karasarlidou C.  (2016) Self harm in Greece: the role of parental relationship ad self esteem. 3rd Conference of Phychical health Athens (16 December 2016).
Kotsopoulou, A. , Karasarlidou C. (2016) Ecinomic crisis and optimism. 10th conference of health (22 October 2016)
Kotsopoulou A. (2016) Parental relationships and stressful life events as predicting factors for non suicidal self injury II INTERNATIONAL CONGRESS OF CLINICAL AND HEALTH PSYCHOLOGY ON CHILDREN AND ADOLESCENTS ( Barcelona, Spain Novemeber 2016)
Kotsopoulou, A. (2016) Coaching the health professionals: The role of supervision. 2nd International Congress on Cognitive Behavioral Coaching (ICCBC 2016) Athens, 16-19 June 2016.
Kotsopoulou, A. (2016) Supporting parents’ of children with disabilities. Neos Pedagogos Athens, 16-17 April 2016.
Kotsopoulou, A. (2015) Non suicidal self injury: a case study with a teenager report.  1st International Congress of Clinical and Health Psychology with Children and Adolescents and the V National Symposium of Clinical and Health Psychology with Children and Adolescents (Madrid, Spain 19-21 Novemer 2015)
Kotsopoulou, A. Melis, A. (2015) Self harm for Greek adolescents: the role of psychological characteristic, gender, low self-esteem, and stressful life events as predictor factors for deliberate self-harm in Greek adolescents.  1st International Congress of Clinical and Health Psychology with Children and Adolescents and the V National Symposium of Clinical and Health Psychology with Children and Adolescents (Madrid, Spain 19-21 Novemer 2015)
Kotsopoulou, A. (2015) The teaching of counseling skills for psychology students 15th Hellenic Psychological Research Conference  (Nicosia 27-31 May 2015)
Kiriakou T, Charitaki, G, Kotsopoulou, A. (2015). The effect of inclusive education for a student with Down syndrome in secondary education: a case study. Neos Pedagogos Conference  (Athens 20-24 May 2015)
Koutsompou V.I. Kotsopoulou, A. (2015) The Concept of Death as depicted in Fairy tales 2nd International Conference on Society, Education and Psychology (ICSEP 2015)  (Roma, Italy, May 15-16, 2015)
Kotsopoulou A. (2015) The beneficial role of supervision with new counselors in Greece. BPS Annual Conference, (Liverpool, 5-7 May 2015)
Kotsopoulou, A., Melis, A. Karasarlidou, C. ,Koutsompou V.I.(2015) E – Therapy: the ethics behind the process.  International Conference on Communication, Management and Information Technology (Prague, 20-22 April 2015)
Kyriakou, T., Charitaki, G. & Kotsopoulou, A. (2015). Multi-Sensory Approach through the Use of ICT for the School Inclusion of a Child with Down Syndrome. International Conference on Communication, Management and Information Technology (ICCMIT 2015), Procedia Computer Science, Elsevier.
Kotsopoulou A. Melis, A. (2015) Non suicidal self injury on adolescents: the ethical dilemmas for psychologists. 23rd European Congress of Psychiatry  (EPA 2015),(Vienna, Austria, 28-31 March 2015).
Kotsopoulou (2015) Positive psychology: how to be happy even when in pain 62 CIDESCO World
Melis, A. Kotsopoulou A. (2014) The ethical dilemmas in confidentiality issues with self-harm adolescents. 5th Panhellenic Conference in Counseling Psychology (Patra 7November 2014)
Alexopoulou P. Kotsopoulou, A. (2014) Multitasking Information Behavior, Information Task Switching and Anxiety: An Exploratory Study.  4th International Conference on Integrated Information (September 5-8, 2014, Madrid, Spain)
Melis, A. Kotsopoulou A. (2014) Self-harm in adolescence: a case study report. 14th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence, Chesme  4-6 September 2014)
Kotsopoulou A. (2014) Gender differences in listening to background music while studying  28th International Conference in Applied Psychology (Paris 8-14 July 2014)
Melis, A. Kotsopoulou A. (2014) The ethical dilemmas in confidentiality issues with self-harm adolescents. 28th International Conference in Applied Psychology (Paris 8-14 July 2014)
V. I. Koutsombou, A. Kotsopoulou (2014) “The contribution of Children’s Literature on the Child’s Cognitive and Emotional Development”. 28th International Conference in Applied Psychology (Paris 8-14 July 2014)
Kotsopoulou A. Koutsompou V.I., (2014). The Grieving Process during the Economic Crisis in Greece, Journal of Economics, Business and Management vol. 2, no. 4, pp. 313-317.
Papanikou, M. Kotsopoulou, A. (2013) Osteoporosis and somatization of anxiety The International Congress on Clinical and Counselling Psychology (Istanbul 2013) e--‐ISSN: 2301--‐2226
M. Papanikou & A. Kotsopoulou – Women with Osteoporosis: The effect of medicine on stigmatization anxiety (BPS Psychology of Women Section, Annual Conference 10 – 12 July 2013)
Kotsopoulou (2006)“The Psychology of women in menopause” and the “5 keys to make you happy”   presented in The Conferences of the Hellenic Association for Support of patients with Osteoporosis in Greece (where I am a volunteer since 2006)
Kotsopoulou (2012)Stress and how to deal with it. World Day of Osteoporosis 20/1/2012
Kotsopoulou (2011)Insomnia: a help guide for better sleep.  World Day of Osteoporosis 20/10/2011
Kotsopoulou (2010)Family problems: how we deal with them and how we cope.  World Day of Osteoporosis 20/10/ 2010
Kotsopoulou (2009)Family, menopause, losses: three basic stops in our live that form our psychology. World Day of Osteoporosis 20/10/ 2009
Kotsopoulou (2007) “Age  differences  in  the  use  of  music  and  perceived  effects  of  listening  to  background  music  while studying” Greek Association for Music Education (Thessaloniki 1/7/2007)
Kotsopoulou (2005) “I learn myself, I love myself, I believe in myself” CIDESCO Conference 13/11/2005
Kotsopoulou (2005) “The role of Psychology in business” CIDESCO Conference (14/5/2005)
Kotsopoulou (2005) “Music: the alternative process to beauty” CIDESCO Conference (November 2005)


Invited Speaker
Kotsopoulou A. (2016-17) School for parents talking to parents of municipalty of Phili on different issues regarding their children
Kotsopoulou A. (2015-16) Municipality of Vrilissia. speaking to parents about different issues.
Kotsopoulou A. (5/2/2015) “How to see the positive side of life?” Expatriate Greeks from Egypt Association
Kotsopoulou A. (30/1/2015) “How children grief” AMC College
Kotsopoulou A. (26/11/2014) “How to grow mentally healthy children”. Elementary and High School of Holy  Church of Piraeus.
Kotsopoulou A.  (3/11/2014) “Setting boundaries to our children”. Kindergarder School of Holy Church of Piraeus
Kotsopoulou A.  (2007-2011) “The Psychology of women in menopause” and the “5 keys to make you happy”   presented in The Conferences of the Hellenic Association for Support of patients with Osteoporosis in Greece (where I am a volunteer since 2006)
Korinth, 23/06/07, Kallithea 20/10/07, Pikermi 7/11/07, P. Faliro 9/1/08, Kavala 26/1/ 08, Santorini 11/4/08, KAT  Hospital  25/4/07, Syros-31/5/08, Volos-  10/5/08, Ancient Olympia 7/6/08, Hellenic Association of Scientists 18/6/08, Athens-14/6/06 , Nestle25/6/08, Papagos  12/11/08, Kapandriti 13/12/08, Paros 13-15/3/09, Messini 27-28/3/09, Poros 7-8/5-09, Andros 12-13/6/09, Advance pharmacies  13-14/6/09, Unilever Marousi 25/11/09, Faliro 19/1/10, Andravida 23/1/10, Ag. Dimitrios 4/2/10, Koroni 24/4/10, Meligalas 25/4/10, Zaharo 5/6/10, City Unity College 26/1/11, Rafina 26/6/11, Ag. Dimitrios 5/10/11, Farsala 12/11/11
“Abuse in the family” Women association of Greece (5/4/2006)
“Music in everyday life” CIDESCO (15/4/2006)
Divorce and the psychological aspects for women and children (Women association of Greece (October 2005)