Σύγχρονο Κέντρο Υποστήριξης, Εκπαίδευση, Έρευνας και Εποπτείας

Δρ. Αναστασία Β.  Κοτσοπούλου CPsychol AFBPsS

Εποπτεία
H εποπτεία που παρέχεται από το σύγχρονο Κέντρο Υποστήριξης, Εκπαίδευσης, Έρευνας και Εποπτείας είναι με πιστοποίηση απο τον Βρεττανικό Σύλλογο Ψυχολόγων BPS (British Psychological Society), μιας και η Δρ. Αναστασία Κοτσοπούλου είναι πιστοποιημένη και εγγεγραμένη στο "Register of Applied Psychology Practice Supervisors" του BPS. 
Στην εποπτεία καλύπτονται θέματα θεραπευτικής σχέσης, συζήτηση περιστατικών, role playing θεραπευτικών τεχνικών, συζήτηση θεραπευτικών προσεγγίσεων, διερεύνηση θέσεων, απόψεων, συναισθημάτων των θεραπευτών, έλεγχος τεχνικών, αξιολογόγησης και ψυχοεκπαίδευση σε θεραπευτικά μοντέλα και τεχνικές. 
Γίνονται ατομικές, ομαδικές και μέσω skype. 

Ετήσιο  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:  Θεωρίες, δεξιότητες και παρεμβάσεις της  συμβουλευτικής  
    
  Στόχος του προγράμματος: Το πρόγραμμα παρέχει μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση πάνω σε διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις (Ψυχοδυναμική, ψυχανάλυση, γνωσιακή, συμπεριφορική, ανθρωπιστική, προσωποκεντιρκή υπαρξιακή, Gestalt). Επιπλέον δουλεύονται όλες οι τεχνικές που εφαρμόζονται στην θεραπευτική διαδικασία(εριλαμβάνουν και πλαισιώνουν τεχνικές: υποβολής ερωτήσεων (τρόπος και χρόνος υποβολής, διατύπωση, είδος και ύφος ερωτήσεων), παρατήρησης, ακρόασης, παράφρασης-αναπλαισίωσης-αντανάκλασης συναισθημάτων, στοιχείων μη λεκτικής επικοινωνίας, παραβολών-παραδειγμάτων, ερμηνείας φράσεων, σιωπής, αποδοχής, ενθάρρυνσης, πληροφόρησης, εστίασης, χρήσης προσωπικών βιωμάτων και συνόψισης (περίληψης).
 
Τι θα αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος: Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί
  • να αναγνωρίζει τις διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις
  • να εφαρμόζει τις τεχνικές της ενεργητικής ακρόασης
  • να αναγνωρίζει τους τρόπους επικοινωνίας
  • να αναγνωρίζει τους μηχανισμούς άμυνας
  • να αναγνωρίζει το ρόλο του φύλου, της ηλικίας, της εθνικότητας στην επικοινωνία
  • να εμπλουτίσει την προσωπική του αντίληψη για το ρόλο που έχει ως ακροατής και ομιλιτής
  • να εφαρμόζει τεχνικές των διαφόρων προσεγγίσεων
  • να ακούει με ενσυναίσθηση
 
 
Σε ποιούς απευθύνεται: Το  ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές και  κατόχους πτυχίου ψυχολογίας, κοινωνικής εργασίας, συμβουλευτικής από Πανεπιστήμια και Κολλέγια της Ελλάδας.
Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και εξ αποστάσεως
 
Διάρκεια: Ένα έτος (30 συναντήσεις)
 
Χρόνος Διεξαγωγής: Πραγματοποιείται μια φορά την εβδομάδα και 4 Σαββατοκύριακα το έτος
 
Αξιολόγηση:        1.  Εργασία βιβλιογραφικής ανασκόπησης (3000 λέξεις)
                           2. Βιντεοσκόπηση και ανάλυση περιστατικού
                           3. Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του προγράμματος
Κόστος: Το κόστος ανέρχεται στα 1500ευρώ
 
Εναρξη μαθημάτων: 1 Μαρτίου 2018
  
Τόπος διεξαγωγής: Συγχρονο Κέντρο Υποστήριξης Εκπαίδευσης Έρευνας και Εποπτείας. Στρ. Αλ. Παπάγου 97, Αγίος Δημήτριος.
 
Λόγω της φύσης της εκπαίδευσης υπάρχει περιορισμένος αριθμός συμμετοχόντων. Η εγγραφή γίνεται μετά από συνέντευξη. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε με την
 Δρ. Αναστασία Κοτσοπούλου
τηλ 2108941789, 6942710527
 anastasiakotsopoulou@gmail.com
 
  


  
​​
Υπηρεσίες καθοδήγησης
Μια υπηρεσία που προσφέρεται απο το Κέντρο είναι η καθοδήγηση των νέων για επαγγελματικό προσανατολισμό σε ότι αφορά προπτυχιακά, μεταπτυχιακά προγράμματα Ψυχολογίας αλλά και εκπαιδεύσεις. Οι υπηρεσίες καλύπτουν την διερεύνηση, καθοδήγηση και step by step ολοκλήρωση της διαδικασίας.